23 July

ODDI UHAMKA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa Baru UHAMKA di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Lembaga AIK menyelenggarakan program tahunan Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI) bagi Mahasiswa Baru UHAMKA tahun Akademik 2016/2017, yang dilaksanakan …